fbpx

Da li želite da saznate više? Pozovite nas: +382 67 075 075

Naši partneri:

Ovaj kurs, koji traje dva semestra, uvod je u pravo programiranje. Tokom časova, učenici će savladati pravila programiranja u programskom jeziku C# koristeći Visual Studio. Naučiće značenje termina kao što su promjenljive, konstante, uslovne komande, petlje i metode, a zatim će ih koristiti za kreiranje fantastičnih programa.

  • 14 predavanja (jednom sedmično)

  • 2 x 45 min (svako predavanje)

  • Maksimalan broj učenika (10)


4 rate po €51.00


Da li imate neka pitanja?

Uvod

Učenici se tokom dva semestra kursa uvode u pravo programiranje na primjeru modernog programskog jezika C#, razvijenog od strane Microsoft-a. Upoznajemo se sa osnovnim elementima ovog programskog jezika. Takođe, učimo o razvoju web sajtova i osnovama sigurnog korišćenja internet i hakovanja. Naši online kursevi NIJESU internet seminari kao ni kratki kursevi sa YouTube-a. Tokom trajanja naših online predavanja svaki učenik vidi nastavnika koji vodi kurs, savršeno čuje ono što nastavnik govori, a nastavnik ima uvid u ono što svaki od polaznika kursa govori i radi (vidi monitor svakog učenika). Polaznici kursa u svakom trenu mogu postaviti pitanje a nastavnik će adekvatno odgovoriti, ukazati na konkretnu grešku i predstaviti načine na koje se ona može ispraviti.

Plan kursa

Cilj predavanja je napraviti prvi program pomoću jezika C# i upoznati se sa Visual Studio-m.
Upoznajemo se sa pojmom promjenljivih i njihovim najčešće korištenim tipovima.
Upoznajemo sa pojmom konstanti i najčešće korištenim matematičkim operacijama.
Saznajemo što je WinForms i predstavljamo koncept projekcije.
Predavanje tokom kojeg učimo o matematičkim i logičkim operatorima, kao i operatorima inkrementa i dekrementa u jeziku C#.
Predavanje na kojem se učenici upoznaju sa uslovnom naredbom IF.
Predavanje predstavlja nastavak prethodnog.
Predavanje na kojem se učenici upoznaju sa uslovnom naredbom SWITCH.
Predavanje tokom kojeg se učenici upoznaju sa konceptom petlji.
Tokom ovog predavanja dublje istražujemo tematiku petlji.
Učimo o primjeni i upotrebi nizova.
Cilj predavanje je upoznavanje sa metodama.
Tokom ovog predavanja dublje istražujemo tematiku metoda.
Sumiramo i obnavljamo gradivo naučeno tokom semestra.