fbpx

Da li želite da saznate više? Pozovite nas: +382 67 075 075

Naši partneri:

Kurs namijenjen učenicima koji su završili prvi semestar kursa "Uvod u programiranje".

Drugi semestar ovog kursa bazira se na praktičnoj nastavi. Pokazaćemo da je zvanje programera sve samo ne dosadno zanimanje. Naučićemo kako da kreiramo igrice, aplikacije i programe koristeći programski jezik C#.

  • 14 predavanja (jednom sedmično)

  • 2 x 45 min (svako predavanje)

  • Maksimalan broj učenika (10)


4 rate po €51.00


Da li imate neka pitanja?

Uvod

Učenici se tokom 2. semestra kursa uvode u pravo programiranje na primjeru modernog programskog jezika C#, razvijenog od strane Microsoft-a. Upoznajemo se sa osnovnim elementima ovog programskog jezika. Takođe, učimo o razvoju web sajtova i osnovama sigurnog korišćenja internet i hakovanja. Naši online kursevi NIJESU internet seminari kao ni kratki kursevi sa YouTube-a. Tokom trajanja naših online predavanja svaki učenik vidi nastavnika koji vodi kurs, savršeno čuje ono što nastavnik govori, a nastavnik ima uvid u ono što svaki od polaznika kursa govori i radi (vidi monitor svakog učenika). Polaznici kursa u svakom trenu mogu postaviti pitanje a nastavnik će adekvatno odgovoriti, ukazati na konkretnu grešku i predstaviti načine na koje se ona može ispraviti.

Plan kursa

Predavanje rezervisano za ponavljanje gradiva iz prvog semestra. Podsjetićemo se značenju pojmova kao što su: promjenljive, operacije sa promjenljivima, uslovne naredbe, petlje, metode, razvoj Windows aplikacija i konzole.
Upoznajemo se sa osnovama i konceptom objektno orjentisanog programiranja, kao i sa radom u Solution Exploreru.
Produbljujemo znanja o objektno orijentisanom programiranju. Učenici se upoznaju sa pitanjima kao što su: nasljeđivanje, prepisivanje metoda i statički elementi u programiranju.
Tokom ovog predavanja upoznajemo se sa elementima kao što su preklapanje metoda, foreach petlja i liste.
Cilj predavanja je da se revidiraju i konsoliduju osnove objektno orijentisanog programiranja.
Razvijamo igru memorije u kojoj će se prilikom pokretanja formirati parovi slika. Naš zadatak će biti da u što kraćem vremenu pronađemo sve parove i osvojimo što više poena. Igra će imati tajmer i mogućnost da se ponovo pokrene nakon što se završi.
Predavanje predstavlja nastavak prethodnog.
Predavanje predstavlja nastavak prethodna dva.
Ovo će biti naš najveći projekat. Aplikacija će se sastojati od nekoliko ekrana, između kojih možemo da prelazimo. Programiraćemo mogućnost kreiranja novih korisničkih naloga, prijavljivanja i odjavljivanja iz aplikacije, dodavanja zadataka na listu, njihovog uređivanja i uklanjanja. Pored toga, napravićemo jednostavnu bazu podataka sa datotekama, kako bi aplikacija mogla da skladišti kreirane korisnike i njihove unose čak i nakon što je isključena.
Predavanje predstavlja nastavak prethodnog.
Predavanje predstavlja nastavak prethodna dva.
Predavanje predstavlja nastavak prethodna tri.
Upoznaćemo se sa osnovnim konceptima vezanim za hakovanje i bezbjednost. Razvićemo jednostavnu aplikaciju koja simulira krađu prijava i lozinki.
Upoznajemo se sa grafičkim alatom za kreiranje kompjuterskih igrica. Kreiramo prvu igricu.